Duben 2018

Věčnost (duben 2018)

22. dubna 2018 v 3:16 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Co zbylo?
Srdce na střepy
Prázdný rám bez obrazu
Rozbité zrcadlo

Milovaná nejbližší
Vzdálená blízká
Bližší než přítomná
Nikdy neodešlá

V nekonečnu ona i on
Ona či on
On či ona
Navždy spolu

Odcházení (duben 2018)

22. dubna 2018 v 3:14 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Temná princezna
přišla a odešla

Z odstavených vagónů
z opuštěného zámečku
z vily psychopata
ze squatu, z ulice...

Uschlá kytice černých růží
smuteční věnec z kytice
hřbitovní svíčky
Zítra ještě neumírej

Kreslí na hřbitově
Čte si na hřbitově

Není jí pomoci
Není ti pomoci

CO JSTE VY BYLI JSME I MY
CO JSME MY BUDETE I VY

Chaos (březen 2018)

22. dubna 2018 v 2:13 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Chaos v hlavě, chaos v srdci
do ruky vyřezaný obrácený kříž
Všichni musíme jít pryč
daleko od lidí...
Tam, kde nikdo
už nic nevidí, už nic neslyší
V chaosu je skryt vnitřní řád
co se někde rozbilo
to se jinde složilo
CO ZBYLO?
ANIŽ BY TO TAK BYLO
ŤUKÁM SI NA ČELO
V Ďáblu já povstanu
a pomstím se těm
co mi ublížili
Ten hřbitov - a těch křížů řad?
To nejsou kříže, to můj sad!
Co je po smrti?
jen ticho a klid
Život je peklo
život je hrob
tak kopej...

Stíny (říjen – listopad 2017)

22. dubna 2018 v 2:05 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Démoni v hlavě, démoni všude
Jdeš přes čáry
za plotem psychiatrické léčebny
jako za časů monarchie
nikdo tě nechápe
Večer ve městě, když slunce zapadá
vnímáš dlouhé stíny na zdech domů
jak tančí tanec smrti
Temný stín jde s tebou
souputník či blíženec
Vysoký stín jde za tebou
otočíš se, nikdo tam není
přítel či nepřítel
Už je noc, tma, prší
někdo jde za tebou
otočíš se, nikdo tam není
bratr či zloděj, nebo vrah
Vidíš postavu v kápi
na rohu ulice, u panelového domu
kde jen pouliční lampa svítí
ujdeš pár kroků, přelud zmizí
nikdo či někdo, on či ona, mág či smrt
Odejdeš pryč, jen na chvíli
a tvá sestra v temnotě
sestra či milá
vidí přijít smrt
s tvojí tváří
v těch samých dveřích
Vrátíš se domů
vidíš tři démony na zdi
jsou tu stále s tebou
nikdo je nevidí
vyslance pekla
Jdeš ven, míjíš park
pod černými stromy
je skrytá brána do Abyssu
Dojdeš na hřbitov
už se blíží půlnoc
hodiny běží, hodiny bez času
Nov, luna nesvítí
slyšíš šelest v korunách stromů
vrána, první, druhá... vrány
Zvedá se vítr
něco padá, někdo padá
známá cesta se stává nekonečnou
Šelest ve hřbitovním kvítí
barvínek se plazí
jed...
Za hřbitovní zdí, mezi hroby
hýbe se zem pod nohama
to mrtví vstávají z hrobů
hřbitovní svíce zhasínají
Nejsi tady sám, někdo tady je
lovci, jsou tu lovci
Utíkáš pryč, ale kam
zas' jen do tmy

Páteční noc únorová (23.2.2018)

22. dubna 2018 v 2:03 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Na rok a den přesně
pusto a prázdno
Vzpomínky v hlavě
v dlani rudé srdce z kamene
Samota a pocit viny
To démon v mé hlavě vyhnal tě
a pak mne zanechal
samotného v temnotě

Jsem někdo jiný
Proměněný...
Bojím se sám sebe
za svitu luny
Silné pouto
Zlé oko, mocný dráp
kam až dosáhnou?
a co všechno zaviní...

Středeční večer lednový (17.1.2018)

22. dubna 2018 v 2:01 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Zlověstné nízké černé mraky
ledové umírající slunce
Díváš se zpátky
vlak jede do nekonečné tmy a chladu
Neúprosně se vzdaluješ, zbývá jen doufat
nechtěl jsi odjet... to ona naléhala

Vrátíš se pozdě?
doufáš, věříš
Mám tě rád
Snad neodešla
za polární září...
Spí, jen spí

Nedělní podvečer prosincový (17.12.2017)

22. dubna 2018 v 1:59 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Stmívá se, venku za okny hustě sněží
činžovní domy se střechami dotýkají šedé oblohy
Prázdnou ulicí bez lidí
prošla temná postava v kápi

Neznámá dívka, celá v černém
dívka... smrtka, smrtka... dívka
Vstoupila do jednoho z domů
zazvonila u jedněch dveří

Celý dům ztichl, všechna světla zhasla
jen na krátkou chvíli, hrozivě dlouhou chvíli
Hodiny na skříni se zastavily
kocour za dveřmi tiše zamňoukal

A lidé vyděšeně šeptali:
Nevíme kdo to je, přišla z ulice
Vždyť ona vypadá jako smrtka...
ale vždyť ona vypadá jako člověk?

Sobotní noc listopadová (11.11.2017)

22. dubna 2018 v 1:57 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Stromy bez listí jsou černočerné
ztichlý spící dům zlověstně mlčí
a dnešní noc je temná...

Za hlavou mám hřbitovní svíčku s andělem
vedle sebe upírku bez křídel
a u nohou plyšového dalmatina...

V ztemnělém pokoji se rozplývá
kouř ze sfouknutých svíček
a dým z poslední cigarety...

Vedle postele chodí vysoký štíhlý duch
na oprýskané zdi se rýsují stíny tří krvelačných démonů
a v poháru zasychá zbytek krve...

Spím?
Sním či bdím?
Žiju či umírám?

Sobotní noc červencová (15.7.2017)

22. dubna 2018 v 1:54 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Ona je někde v dáli
na opuštěném místě
Sama trpí tiše
A přitom...
Jako by tu byla se mnou
temnota její duše

Jsem někde v dáli
na opuštěném místě
Sám trpím tiše
Dala mi sílu, ale cosi si vzala
Do mé mysli vstoupila
temnota mojí duše

Oba konce té cesty
od nikud nikam
leží na odvrácené straně
v umírajícím městě duchů
A tam uprostřed...
Někdy je lepší odejít

Nedělní odpoledne dubnové (16.4.2017)

22. dubna 2018 v 1:45 | Armand Amanar |  Psycho squat ┼ Básně
Cestou ke hřbitovní kapli
potkáváš hloučky smutečních hostů
Nikdo z nich necítí přítomnost upírů
snaží se je obejmout, tam mezi hroby
V hodině mrtvých očí

... a ona je jednou z nich

Cestou ke hřbitovní kapli
vidíš čtyřstup kostlivců v kápích
Dvojstup nese nekonečnou řadu rakví
a ti po stranách nesou dlouhé kosy
Ostatní je nevidí, mají prázdno v očích

... koupíš jí hřbitovní svíce